/Files/images/sertwert.jpg


Тема виховної роботи: "Формування національної свідомості школярів,вивчення історії,культури,звичаїв,традицій рідної України"

Головна мета виховання: сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції, становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

/Files/images/к10.gif

Виховна робота ( зміст, виховні технології, методи та форми ) спрямовані на формування ціннісних ставлень ( за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»):

ціннісне ставлення до себе:

- формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;
- усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості;
-сформованість основних засад «Я-концепції» особистості.

/Files/images/раздел1.gif

ціннісне ставлення до праці:

- сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;
- сформованість потреби в праці;
- сформованість поняття професійного самовизначення;
-сформованість готовності до творчої праці

/Files/images/раздел1.gif

ціннісне ставлення до природи:

- сформованість понять та уявлень про довкілля;
-усвідомлення себе як невід’ємної частини природи;
-взаємозалежності людини та природи,взаємозв"язок стану довкілля та здоров"я людини;
- сформованість почуття особистої причесності до збереження природних багатств

/Files/images/раздел1.gif

ціннісне ставлення до культури , мистецтва:

- сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;
- сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності;
- розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;
-сформованість естетичної культури особистості;
- сформованість художньо-естетичних цінностей

/Files/images/раздел1.gif

ціннісне ставлення до сім"ї, родини, людей:

-сформованість моральної активності особистості, відповідальності, милосердя, толерантності;
-усвідомлення єдності моральної свідомості та поведінки;
- наявність активної за формою та моральною за змістом життєвої позиції

/Files/images/раздел1.gif

ціннісне ставлення до суспільства і держави:

/Files/photogallery/805/IMG_0370.jpg

/Files/photogallery/805/IMG_0384.jpg

/Files/photogallery/805/IMG_0390.jpg

-сформованість понять патріотизму, національної свідомості й ідентифікації, правомірності;
-сформованість політичної культури та культури міжетнічних відносин;
- усвідомлення пріоритетних рис ціннісного ставлення до Батьківщини

/Files/images/к10.gif

Кiлькiсть переглядiв: 715

Коментарi